Oferta dla wspólnot

PROMOCJA
Każdej Wspólnocie przyjętej od dnia 01.10.2010 r. zarządca wpłaci
na konto funduszu remontowego
1.000 zł.

Firma „M-L Perfekt” stanowi zespół ludzi kompetentnych, energicznych i posiadających doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami. Jesteśmy profesjonalnie i rzetelnie przygotowani do współpracy z Państwem. Oferujemy naszą wiedzę, praktykę i zaangażowanie na najwyższym poziomie. Firma „M-L Perfekt” jest firmą, która wchodzi na rynek legnicki  i chcąc przekonać Państwa do siebie oraz zdobyć Państwa zaufanie będzie poświęcać dużo czasu na sprawy związane z Państwa wspólnotą. Jeżeli chcecie Państwo wybrać zarządcę, który posiada wymagane kwalifikacje, doświadczenie oraz liczne kontakty z firmami współdziałającymi, dające wysoką jakość pracy i profesjonalną obsługę proponujemy wybrać naszą ofertę – ofertę firmy „M-L Perfekt”.

EKSPLOATACJA

Umowa o własności lokali zobowiązuje do ponoszenia kosztów związanych z nieruchomością wspólną. Ze zgromadzonych miesięcznych zaliczek pokrywane są wydatki na:
- przeprowadzanie niezbędnych wymaganych prawem przeglądów,
- utrzymanie czystości obiektu i posesji,
- utrzymanie stanu sanitarnego,
- całodobowe pogotowie techniczne,
- usuwanie i zabezpieczanie skutków awarii i zdarzeń losowych,
- obsługę bankową,
Ponadto oferujemy:
- reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej na zewnątrz zgodnie z udzielonymi w tym zakresie pełnomocnictwami,
- prowadzenie dokumentacji finansowo - księgowej zgodnej z ustawą o własności lokali,
- obsługę i prowadzenie funduszu remontowego,
- opracowanie planu remontów, a po jego zatwierdzeniu przez właścicieli realizację zadań,
- podpisanie umów na dostawy do nieruchomości energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody oraz odprowadzanie ścieków i wywozu nieczystości,
- ubezpieczenie nieruchomości wspólnej  i OC Wspólnoty Mieszkaniowej,
- indywidualne podejście do każdej Wspólnoty,

Szczegółowy wykaz obowiązków uwzględniony będzie w zawartej umowie o zarządzanie pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową a firmą M-L Perfekt.