Ogłoszenia

ZMIANA TARYFY OPŁAT ZA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI

W związku z informacją otrzymaną z firmy VanGansewinkel informujemy że od nowego roku 2012 zmienia się stawka za wywóz nieczystości. Aktualna cena obowiązuje od 01.01.2012 i wynosi 9,18 zł. Dla naszych wspólnot firma stosuje zniżkę i cena wynosi

9,05zł/os brutto

Również firma LPGK podwyższa stawkę wywozu nieczystości do kwoty 9,07zł/os brutto

 

ZMIANA TARYFY OPŁAT ZA WODĘ I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW

Informujemy, że od dnia 01-01-2012r. Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Legnicy wprowadzi nowe taryfy opłat dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Cena będzie wynosić:

8,77zł/m³ brutto